İşaret dili tam bir dil ve iletişim aracıdır. Birçok okul şimdi işaret dilini ikinci dil olarak öğretiyor. Bebekler işaret dilini çok genç yaşta öğrenebilirler. Bebeklere ve küçük işiten çocuklara imza atmayı öğretmek, sözlü iletişim kurmaya yetecek kadar geliştirilmeden önce ellerini nesnelere veya jestlere işaret etmek için kullanma doğal eğilimlerinden yararlanır. İşaret dili göz temasını içerir ve ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı geliştirir, ince motor becerilerini teşvik eder ve iletişimi geliştirir ve bir çocuğun kendilerini sözlü olarak ifade etmeyi öğrendikçe kelime dağarcığını genişletir. Bazı ebeveynler konuşmadan önce çocuklara işaret dili öğretmekten korkarlar, sözlü iletişimi caydıracaktır. Bununla birlikte, birçok uzman işaret dilini öğrenen küçük çocukların, imzalamayan çocuklardan daha fazla kelime ve iletişim becerilerine sahip olduğunu bulmuştur.