İşitme kaybı olan bir çocuğun ebeveyni olarak, işitme kaybının nedenleri, mevcut tedavi seçenekleri ve çocuğunuzun geleceği üzerindeki etkileri hakkında birçok sorunuz ve endişeniz olabilir. 18 yaşın altındaki 1,4 milyondan fazla çocuğa işitme sorunları teşhisi konmuştur. Çocuklarda en sık görülen işitme kaybının nedenlerinden biri kulak enfeksiyonlarıdır. İşitme bozukluğu teşhisi konduğunda, ebeveynler hızlı davranmalıdır, çünkü zamanında tedavi gelecekteki işitme sorunlarını önlemeye ve hasarı en aza indirmeye yardımcı olabilir. Hem sensörinöral işitme kaybı hem de iletken işitme kaybı, çocuğun öğrenme becerileri ve iletişimi üzerinde uzun vadeli bir etkiye neden olmadan ele alınabilir.

Çocuklarda İşitme Kaybının Ortak Belirtileri

Bazı çocuklar sağır doğarken, diğerleri kademeli veya ani işitme kaybı yaşayabilir. Çocuklarda aşağıdaki yaygın işitme kaybı belirtilerinden herhangi birini fark ettiğinizde, derhal bir doktora danışmak önemlidir.

 • Aile üyesi, sağlayıcı veya öğretmen çocuğun işitme yeteneği, konuşmada veya dil gelişiminde gecikme veya akademik performans konusunda endişe duyuyor
 • Çocuk “ha?” Derse. ya da ne?” sık sık
 • Gürültülü ortamlarda bile konuşmayı anlamada zorluk
 • Yumuşak seslere yanıt eksikliği
 • Ses yüksek bir seviyeye yükseltildiğinde müzik çalara veya televizyona yakın oturmak
 • Konuşan insanların yüzlerini dikkatle izler
 • Telefonla dinlerken veya kulakları değiştirirken uygun yanıt vermiyor
 • Yüksek veya yoğun seslerle ürkütmez
 • Bir sesin nereden geldiğini bulamıyorum

Çocuklarda İşitme Kaybının Ortak Nedenleri

Çocuklarda hem sensörinöral işitme kaybı hem de iletken işitme kaybı ile ilgili çok sayıda işitme kaybı nedeni vardır. Birçok insan, çocuklarda işitme kaybının, doğuştan bile önce başlayabileceğinin farkında değildir. Aşağıdakiler çocuklarda sık görülen işitme kaybı nedenleridir.

 • Prematürite: 32 hafta veya 8 aylık hamilelikten önce doğan çocukların yaklaşık yüzde 5’i 5 yaşına geldiklerinde bir miktar işitme kaybı yaşamaktadır.
 • Sitomegalovirüs: Yine başka bir hamilelik nedeni olan sitomegalovirüs, ilerleyen işitme kaybı ile doğan bebeklerin yanı sıra körlük, zihinsel gerilik veya serebral palsi nedeniyle doğar.
 • Otitis Media: Kulak enfeksiyonları veya otitis media, bebeklerde ve küçük çocuklarda yaygındır, ancak tedavi olmaksızın kalıcı işitme kaybına yol açabilir.
 • Menenjit: Bakteriyel menenjit, çocuklarda işitme bozukluğunun bir başka yaygın nedenidir, ancak tipik olarak steroidlerle kontrol edilebilir.
 • Down Sendromu: Sendromik veya genetik faktörler genellikle Down sendromlu ve benzeri durumlardaki işitme kaybı ile ilişkilidir.

Çocuğun yaşam kalitesi ve gelişimi büyük ölçüde işitme yeteneğine dayanır, bu da ortaya çıkar çıkmaz işitme problemlerine dikkat etmeyi önemli kılar. Çocuğun doktoru tarafından sağlam bir tanı konulduktan sonra hem sensörinöral işitme kaybı hem de iletken işitme kaybı için tedavi seçenekleri vardır. Çocuğunuz sağırsa veya ani işitme kaybı yaşadıysa, yardımcı olabilecek çok çeşitli işitme cihazları ve yardımcı teknoloji vardır. Kademeli veya ani işitme kaybı yaşayan veya sağır olan çocukların sayısız tedavi formunun başarısıyla potansiyellerini yerine getirmeleri mümkündür.