Sağır Kültürü

Kültür geleneksel olarak, bir kişinin veya bir grup insanın ideal olmayı belirlediği nitelikler veya özellikler olarak tanımlanır. Genellikle, bir kültür, dünyanın belirli bir bölgesinde yaşayan bir grup bireyin yaşına, ırkına veya etnik kökenine göre tanımlanır. Diğer durumlarda, hepsi fiziksel sınırlamalardan muzdarip bir grupta belirli bir kültür ortaya çıkabilir. Örneğin sağır kültürü, aynı inançlara, davranışlara ve değerlere sahip bir grup insan tarafından sıkıca örülür. Sağır kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bireyler, bir işaret dili uzmanı veya alanında uzman olan biriyle görüşmeyi düşünebilirler.

Değerler ve inançlar

Sağırlığın nedenine bakılmaksızın, işitme kaybı olan kişiler benzer değerler ve inançlar içeren bir grubu paylaşmazlar. Örneğin, sağır insanların çoğu olumlu bir tutum sergiler ve sağırlığın düzeltilmesi gereken bir durum olduğunu düşünmez. Ek olarak, sağır olan insanlar işaret dili kullanımına büyük önem vermektedir, ancak bu, kullanıldığı ülkeye bağlı olarak gramerde biraz değişebilir. Son olarak, dünyanın her yerindeki sağır insanlar, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken diğer kişilere karşı ayrımcılığa karşı çıkarlar.

Davranış Normları

İşitme meslektaşlarında olduğu gibi, işitme engelli kişilerin konuşma bırakma, dikkat çekme ve başkalarının konuşmalarından geçme konusunda belirli kuralları vardır. İşitme engelli kişiler, diğer topluluk üyelerini çevrelerinden haberdar etmenin önemini de bilirler. İşitme engelli topluluğunun üyeleri de, en iyi görüşü sunan bir koltuk bulmak için planlanmış toplantılara veya etkinliklere erken katılma eğilimi gösterebilirler. Son olarak, sağır topluluğun diğer üyeleri arasında ortak bir zemin bulmak, sağır veya işitmesi zor olan kişiler için ortaktır.

Teknolojiye Güvenme

İşitme engelli topluluğunun üyeleri genellikle iletişim için teknoloji kullanımına oldukça fazla güvenmektedir. Tüm sağır vatandaşlar bu teknolojiye erişebilse de, sağır eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler en ileri ürünleri alabilirler. Geleneksel olarak, bu sağır eğitim programları öğrencilere sosyal medya, altyazı ve diğer duyuları uyarabilecek diğer ürünler konusunda uzmanlaşmak için gerekli beceri ve eğitimi sağlar. Ne yazık ki, sağır eğitim programlarının kalitesi eyaletten eyalete veya bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişebilir. İşitme engelli bir eğitim programına girmek isteyen bireyler, en iyi sonuçları sağlama taahhüdünde bulunmadan önce program liderlerine danışmak isteyebilirler.