Sağırlık Modelleri

Sağır Kültürü

Sağırlık Modelleri

İnsanlar olarak bilgi edinmek, çevremizi tanımak ve genel olarak gün boyunca tek parça yapmak için işitme duyumuza güveniyoruz. Birçoğumuz işitme duyumuzu kabul görse de, bu yeteneğe tamamen sahip olmayan bazı bireyler var. Aslında, bazı uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 28 milyon kadar sağır kişinin olduğunu öne sürüyor. Son birkaç on yılda, sağır bireyin nasıl görüldüğünü ve tedavi edildiğini […]

MORE ...

Sağır Görgü Kuralları

İşaret Dili

Sağır Görgü Kuralları

Sağır insanlarla konuşurken, hatırlanması gereken en önemli görgü öğesi, başka herhangi bir kişiye verilecek kibar saygıyı hak etmeleridir. Bir kişinin sağırlığı, diğer herkesten daha az düşünmeyi hak ettiği anlamına gelmez. Ayrıca, birçok sağır kişi gerekirse tercüman kullanımı dışında özel bir tedavi almayı tercih etmemektedir. Örneğin, bir partideki her konuk için sağır bir kişiyi tanıtmak için kendi yolundan çıkan […]

MORE ...

Sağır Kültürü

İşaret Dili

Sağır Kültürü

Sağır Kültürü Kültür geleneksel olarak, bir kişinin veya bir grup insanın ideal olmayı belirlediği nitelikler veya özellikler olarak tanımlanır. Genellikle, bir kültür, dünyanın belirli bir bölgesinde yaşayan bir grup bireyin yaşına, ırkına veya etnik kökenine göre tanımlanır. Diğer durumlarda, hepsi fiziksel sınırlamalardan muzdarip bir grupta belirli bir kültür ortaya çıkabilir. Örneğin sağır kültürü, aynı inançlara, davranışlara ve değerlere […]

MORE ...